Innføringskurs i mikrosement:

En opplæring i både produktkunnskap og arbeidsmetode er viktig for at du skal kunne oppnå et godt resultat

Derfor tilbyr MikrosementOslo.no sammen med samarbeid med Topciment Microcemento opplæring med sertifisering av kompetanse.

Ønsker du å være en ekspert i arbeid med mikrosement?

Den høye veksten og etterspørselen innen mikrosement garanterer og satsing på mikrokompetanse gir mange muligheter for arbeid og arbeidsplasser.

 

 

 

Vi trenger flere partnere i hele Norge. Både forhandlere og utførende håndverkere